Koronasituasjonen i Holmestrand kommune

Kommunedirektøren gjennomfører egne beredskapsmøter hver eneste dag hvor det dagsaktuelle utfordringsbildet drøftes og nye tiltak vurderes i tråd med anbefalinger fra lokale og nasjonale helsemyndigheter. 

Her får du kronologisk oversikt Temaside om korona

02.04.2020 18.53

Gravemelding

Gravemelding og kabelpåvisning

Du må melde fra i god tid hvis du skal grave. Da unngår du å skade kommunale vann- og avløpsledninger, kommunal fiber, strøm og telekabler. Graver du uten tillatelse og skader infrastrukturen, kan du bli stilt økonomisk ansvarlig.

Søknader om graving i eller ved kommunal grunn behandles elektronisk hos Geomatikk. Gå inn på kundeportalen deres, opprett en bruker og send inn din søknad.  

Fordelene med bruke kundeportalen til Geomatikk er:

  • 24 timers åpningstid – jobb når det passer deg
  • Full oversikt over alle registrerte saker
  • Status på registrerte saker slik at du kan følge saksgangen
  • Arkiv med full historikk på registrerte saker

Kundeportalen er beregnet for entreprenører og rørleggere, men private kan også bruke den.