Koronasituasjonen i Holmestrand kommune

Kommunedirektøren gjennomfører egne beredskapsmøter hver eneste dag hvor det dagsaktuelle utfordringsbildet drøftes og nye tiltak vurderes i tråd med anbefalinger fra lokale og nasjonale helsemyndigheter. 

Her får du kronologisk oversikt Temaside om korona

02.04.2020 18.53

RV-Camp og sanitærbygg stengt

Holmestrand kommune har stengt Holmestrand RV-Camp (Weidemanns gate 10, 3080 Holmestrand), fram til det anses som trygt med tanke på smittefare. Sanitærbygg i Holmestrand havn holdes stengt inntil videre av samme årsak.

Havn

Trafikkhavn

Holmestrand havneterminal består av en liggekai, ro-ro kai og fergekai på Hakan. Det meste av trafikken gjelder lossing av aluminium ved Hakan.  Fergekaien blir benyttet til godskjøring til Noah på Langøya for deponering av avfall.

Holmestrand havneterminal er en ubetjent havn som administreres av Kommunalteknikk i Holmestrand kommune.

 

 

Ved Felleskjøpet er det en privat kai.

Småbåt- og gjestehavn

Her finner du hjemmesiden til Holmestrand Småbåthavn DA