Havn

Trafikkhavn

Holmestrand havneterminal består av en liggekai, ro-ro kai og fergekai på Hakan. Det meste av trafikken gjelder lossing av aluminium ved Hakan.  Fergekaien blir benyttet til godskjøring til Noah på Langøya for deponering av avfall.

Holmestrand havneterminal er en ubetjent havn som administreres av Kommunalteknikk i Holmestrand kommune.

 

 

Ved Felleskjøpet er det en privat kai.

Småbåt- og gjestehavn

Her finner du hjemmesiden til Holmestrand Småbåthavn DA