Parkeringskort for forflytningshemmede

Parkeringskort for forflytningshemmede

HC-kort er parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Det kan søkes om parkeringstillatelse for forflytningshemmet fører eller passasjer. HC-kort blir ivaretatt av virksomhet forvaltning og tjenestetildeling, forvaltning i helse og velferd.

Krav til søker

Slik søker du 

Orientering til deg som søker 

Saksbehandlingstid

Klage

Bruk av HC- kortet

Krav til søker

For å få kort som gir adgang til parkering på parkeringsplasser for forflytningshemmede er det ikke tilstrekkelig å kun ha en forflytningshemming. Du må i tillegg dokumentere et særlig behov for å bruke HC-parkeringsplassene. Er du passasjer, må også behov for regelmessig tilsyn av sjåfør utenfor motorvognen dokumenteres.

For å bli innvilget et HC- kort må du oppfylle følgende krav:

 • Du må ha legeerklæring som dokumenterer at du ikke kan gå eller har store vanskeligheter med å bevege deg over noen lengde
 • Du må kunne dokumentere et særlig behov for parkeringslette ved bosted, arbeid eller i forbindelse med regelmessige aktiviteter, for eksempel legebesøk. Det må fremgå hvorfor du ikke kan benytte deg av ordinære parkeringsplasser
 • Søker du som passasjer, må det også fremgå av legeerklæring og egne opplysninger om du har behov for regelmessig tilsyn utenfor motorvognen. Det må redegjøres for hvorfor du eventuelt ikke i stand til å vente på et venterom mens fører flytter bilen til ordinær plass etter å ha fulgt deg inn

Les mer i Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Slik søker du 

HC-kort for privatperson

 1. Se orientering til deg som søker om parkeringstillatelse for forflytningshemmede før du søker
 2. Fyll ut søknadsskjema for HC-kort
 3. Hvis du skal søke på nytt så må du sende inn ny søknad med overnevnte vedlegg senest en til to måneder før utløpsdatoen på det tidligere utstedte kortet

Vedlagt søknaden ber vi om følgende:

 • Legeerklæring utfylt av lege (tomt skjema finner du sammen med søknadsskjemaet lenger ned på denne siden)
 • Dokumentasjon på hyppige/faste timer som gjelder medisinsk eller fysikalsk behandling/trening, evt. be lege bekrefte hyppighet i legeerklæring
 • Bilde i passfotostørrelse
 • Kopi av gyldig førerkort, dersom du søker som fører
 • Fullmakt

HC kort for institusjon

Det kan søkes om flere kjøretøy i samme skjema. Fyll ut søknadsskjema for HC-kort for institusjon. 

Søknaden vedlegges følgende:

 • Dokumentasjon på spesialinnredning (f.eks fra ombygger/leverandør av bil, bilder hvor også registreringsnummer fremgår)
 • Eventuell leasingavtale(r) dersom kjøretøy(ene) er leaset

Søknadsskjemaer

Send søknaden til Holmestrand kommune, Postboks 312, 3081 Holmestrand. 
Kontakt Holmestrand kommune på tlf. 33 05 95 00 om du har spørsmål.

Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede (PDF, 135 kB)
Søknad om parkeringstillatelse for institusjon med forflytningshemmede (PDF, 122 kB)
Legeerklæring - vedlegg til søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede (PDF, 113 kB)

Saksbehandlingstid

Etter at du har sendt søknad med vedlegg sender vi deg svar så snart som mulig. 

Dersom vi trenger mer informasjon eller det mangler dokumentasjon i søknaden, tar vi kontakt med deg. Vi behandler ikke søknaden før alle opplysninger er mottatt.

Du mottar svar i form av brev, med begrunnelse for avgjørelsen.

Klage

Du kan klage på avgjørelsen dersom du mener at regelverket for parkering for forflytningshemmede ikke er fulgt i behandlingen av søknaden din.

Reglene finner du i Forskrift om parkering for forflytningshemmede (lovdata)     

Klage sendes til:

Holmestrand kommune, Postboks 312, 3081 Holmestrand

Se også

Til toppen