Meld feil

Meld feil

Oversikt over hvordan du melder ulike feil.

Meld feil på gatelys

Kommunale veier og fylkesveier

Holmestrand kommune har ansvaret for gatelys på kommunale veier og fylkesveier. 

Dersom gatelysene ikke virker, meld feil her: Melding om gatelys som ikke virker

Av og til står gatelysene på om dagen. Dette gjøres for å sjekke om lysene virker, eller når det utføres vedlikehold på gatelysene. 

Riksveier og større fylkesveier

Feil m/veilys på veier driftet av Statens Vegvesen (riksveier og større fylkesveier) meldes til Vegtrafikksentralen på telefon 175, eller på e-post: vts-sor@vegvesen.no

Meld hull i veibanen

Grusveier

Grusveiene som kommunen vedlikeholder blir vedlikeholdt ved behov eller etter vurdering av fagpersonene i seksjonen. Veiene blir også vurdert dersom det blir gitt tilbakemelding fra brukerne. Grøfterens og vedlikehold av stikkledninger ved behov.

Asfaltdekke

Ved hull i veibanen foretas det nødreparasjoner kontinuerlig. Dersom skaden er alvorlig skal den utbedres så snart som mulig. Det brukes ulike asfaltprodukter til formålet. Det benyttes entreprenør til flatelapping og større lappearbeider. Arbeidet bestilles av fagpersonene på seksjonen. Meld fra om hull i vegbanen: 

Melding om hull i veibanen

Meld feil på vann og avløp

Vi drifter og vedlikeholder kommunens vannledningsnett og vannbehandlingsanlegg. Ved feil og mangler kontakt vår døgnåpne vann- og avløpsvakt:

Sande:                 911 67 431
Holmestrand:       480 49 181

Varsling på SMS ved feil og mangel på vann

Dersom du ønsker å motta varsling på SMS ved akutte hendelser som kommunen varsler om, kan du selv legge inn ditt telefonnummer her:

Strømbrudd

Les mer på Skagerak nett om hvordan du melder strømbrudd

Til toppen