Delegeringsreglementet

Delegeringsreglementet

Redigert reglement for delegering og innstilling (delegeringsreglementet) ble vedtatt av i Kommunestyret 14.april 2021, og gjelder fra den datoen.

Les den politiske saken om delegeringsreglementet (link kommer)

Hva er delegeringsreglementet?

Kommunestyret har i utgangspunktet all myndighet i kommunen. Det er helt nødvendig å delegere mye av myndigheten og oppgavene videre i systemet. For eksempel må myndigheten til å avgjøre opptak i barnehage ligge til virksomhetsleder i barnehage. Delegeringsreglementet regulerer altså hvem som har myndighet til å gjøre hva.

Formålet med reglementet er å sikre klarhet i fordeling av vedtaksmyndighet og innstillingsrett. I tillegg skal reglementet gi grunnlag for god virksomhetsstyring og internkontroll, samt sikre en forsvarlig, rasjonell og effektiv forvaltning av kommunens oppgaver.

Delegeringsreglementet (PDF, 785 kB)

 

Oversikt over relevante lover og forskrifter

Det digitale verktøyet «KF delegeringsreglement» gir detaljert oversikt over hvilke lover og sentrale forskrifter som forvaltes av de ulike myndighetsnivåene, både politisk og administrativt, i Holmestrand kommune.

Se KF delegeringsreglement her 

Til toppen