Digital strategi 2022 - 2025

Digital strategi 2022 - 2025

Digital strategi for Holmestrand kommune 2022 - 2025 ble vedtatt i kommunestyret 13.juni 2022.

Kommunens visjon for digitalisering er "Enklere hverdag for innbyggere, næringsliv og ansatte". 

Med denne strategien er det pekt på tre satsningsområder:

  • Bærekraftige tjenester
  • Virksomhetsutvikling
  • Orden i eget hus

 

Til toppen