Har jeg stemmerett?

Dette er kravene du må oppfylle for å kunne stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023: 

 • Har fylt 18 år innen utgangen av 2023
 • Norsk statsborger
  • Er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge​
  • Hvis du har bodd mer enn 10 år i utlandet, må du søke om å bli innført i manntallet igjen (Søknad kan leveres samtidig med at stemme avgis)​
 • Utenlandsk statsborger dersom du
  • Har vært innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen​
  • Er nordisk statsborger bosatt i Norge (registrert i folkeregisteret senest 30.06.2023) (Fra Sverige, Danmark, Finland og Island)

Står du i manntallet?
Alle velgere som har stemmerett og er bosatt i Norge står i manntallet i den kommunen de var registrert bosatt i pr. 30.06.2023.

Har du flyttet etter denne datoen, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra.  Du kan da velge om du vil stemme på valgdagen i den kommunen du flyttet fra, eller om du vil forhåndsstemme.

Bor du i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.

Har du ikke vært bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke om å bli ført inn i manntallet.