Innleverte listeforslag

Følgende partier har levert inn listeforslag til årets kommunestyrevalg.

Frem til 20. april har partiene mulighet å trekke hele listeforslaget.

Valgstyret godkjenner listeforslagene i møte 25. mai.

Her finner du innleverte listeforslag. 

Høyre (PDF, 133 kB)

Fremskrittspartiet (PDF, 122 kB)

Rødt (PDF, 125 kB)

Kristelig Folkeparti (PDF, 117 kB)

Senterpartiet (PDF, 132 kB)

Arbeiderpartiet (PDF, 442 kB)

Industri- og næringspartiet (PDF, 434 kB)

Miljøpartiet De Grønne (PDF, 434 kB)

Sosialistisk venstreparti (PDF, 124 kB)

Venstre (PDF, 127 kB)

Norgesdemokratene (PDF, 127 kB)