Velkommen til skolestartere høsten 2023

Velkommen til skolestartere høsten 2023

I januar får foresatte til skolestartere digitalt brev med følgende informasjon:

Innmelding til skolen

Det første som må gjøres, er å godkjenne skoleplassen. Dette gjør du i Visma Flyt skole foresatteappen. Om du ikke allerede har appen, kan du laste den ned fra din Appstore/Playbutikk. Appen heter Min Skole - foresatt, og det er denne appen du senere kommer til å bruke til mye av kommunikasjonen med skolen.  Her kan du blant annet sende meldinger til skolen, og melde fravær.

Man logger inn i appen med ID-porten. Velg Holmestrand kommune.
Trykk på navnet til barnet ditt.
Velg Samtykke på nederste linje. Her ligger det flere samtykker, og du kan gjerne lese over og ta stilling til alle nå, men det er samtykket til skoleplassen som vi har behov for innen 1. februar.

I tillegg til samtykket om skoleplassen, trenger vi også telefonnummer og epostadresser. Sjekk om dette ligger inne i appen. Dette gjør du på startsiden, på tannhjulet øverst i høyre hjørnet. Om epost og telefonnummer mangler, kan du logge deg inn på Foresattportal -web-versjon, og legge det inn der under personikonet i høyre hjørne - Min profil.

For mer veiledning om hvordan du bruker Visma Flyt skole se veiledningene på siden om Visma Flyt skole.

Besøksdag og informasjonsmøte

I mai/juni kommer skolen til å ha en besøksdag for barnet. Det vil også bli holdt et informasjonsmøte for foreldre. Da får dere mulighet til å bli kjent med skolen og de ansatte før skolestart. Dere vil få tilsendt invitasjon i april/mai.

Skolefritidsordning (SFO)

Søknadsfristen til SFO er 1. april. Alle som ønsker det, får normalt plass i SFO på den skolen de skal gå på. Informasjon om hvordan dere søker, finner dere her Holmestrand kommune - Skolefritidsordningen (SFO)
Her finner dere også informasjon blant annet om åpningstider, betaling og oppsigelse.

Regelverket for tildeling av skoleplass

Elever har rett til å gå på den skolen de sokner til jf. Opplæringsloven § 8-1. og lokal forskrift om opptaksgrenser.

Området Klevjerhagen er inntil videre en gråsone mellom Kjeldås og Galleberg skoler. (Se forskriften.)

Forskrift om opptaksgrenser (PDF, 684 kB)

Skolebytte innvilges kun i henhold til bestemmelsene i gjeldende forskrift.  Skriftlig søknad sendes til rektor ved ønsket skole senest 1. februar. Dersom det innvilges annen skole enn den det er reservert plass ved, har ikke eleven vanlig rett til skyss.

Til toppen