Koronasituasjonen i Holmestrand kommune

Kommunedirektøren gjennomfører egne beredskapsmøter hver eneste dag hvor det dagsaktuelle utfordringsbildet drøftes og nye tiltak vurderes i tråd med anbefalinger fra lokale og nasjonale helsemyndigheter. 

Her får du kronologisk oversikt Temaside om korona

02.04.2020 18.53

Botne skole

Botne skole

Botne skole er en flerparallell barneskole beliggende på Gullhaug. Skolen er praksisskole for Universitetet i Sørøst-Norge.

Besøksadresse

Gurannveien 25B, 3089 Holmestrand

Telefon

33 05 96 19

E-post

botne.skole@holmestrand.kommune.no

Bussrute for Botne skole  (PDF, 214 kB)

Utvalg

FAU-leder: Ole Johan P. Nerdrum
SU-leder: Kjerstin Sjøblom

Følg Botne skole på Facebook