Koronasituasjonen i Holmestrand kommune

Kommunedirektøren gjennomfører egne beredskapsmøter hver eneste dag hvor det dagsaktuelle utfordringsbildet drøftes og nye tiltak vurderes i tråd med anbefalinger fra lokale og nasjonale helsemyndigheter. 

Her får du kronologisk oversikt Temaside om korona

02.04.2020 18.53

Galleberg skole

Galleberg skole

Galleberg skole er en en-parallell skole nordvest i kommunen.

Besøksadresse

Gallebergveien 140, 3070 Sande i Vestfold

Telefon:

33 78 71 00

E-post

galleberg.skole@holmestrand.kommune.no

Utvalg

FAU-leder: Amanda Sofie Wassås Wiberg
SU-leder: Therese Thorbjørnsen

Følg Galleberg skole på Facebook