Koronasituasjonen i Holmestrand kommune

Kommunedirektøren gjennomfører egne beredskapsmøter hver eneste dag hvor det dagsaktuelle utfordringsbildet drøftes og nye tiltak vurderes i tråd med anbefalinger fra lokale og nasjonale helsemyndigheter. 

Her får du kronologisk oversikt Temaside om korona

02.04.2020 18.53

Haga skole

Haga skole

Haga skole er en flerparallell barneskole i sentrum av Sande, rett ved siden av Sande ungdomsskole.

Besøksadresse

Magna Ottersens vei 8, 3070 Sande i Vestfold

Telefon

33 78 71 05

E-post

haga.skole@holmestrand.kommune.no

Utvalg

FAU-leder: Kari Oreberg
SU-leder: Tom Rune Gravningen

Følg Haga skole på Facebook