Kjeldås skole

Kjeldås skole

Kjeldås skole er en barneskole helt nord i kommunen med flotte uteområder.

Besøksadresse

Kjeldåsgata 8, 3074 Sande i Vestfold

Telefon

33 78 71 20

E-post

kjeldas.skole@holmestrand.kommune.no

Utvalg

FAU-leder: Ole Christian Skjennum
SU-leder: Geir Olai Jordanger

Følg Kjeldås skole på Facebook