Kleiverud skole

Nye Kleiverud skole ligger ute på Kleivan, med adkomst fra Solsikken. Skolen har en fantastisk beliggenhet, med flotte uteområder som innbyr til lek og aktivitet. Det er umiddelbar nærhet til natur og fine turområder, som skolen benytter seg av.

Besøksadresse

Solsikken 1, 3086 Holmestrand

Telefon

33 05 96 00 eller 40 91 27 63
Åpningstider kontoret: 08:00 - 15:30
Telefon SFO: 
40 91 11 97

Vi oppfordrer foresatte til å bruke Visma flyt skole i den daglige kontakten med skolen.

E-post

kleiverud.skole@holmestrand.kommune.no

Utvalg

FAU-leder: Marius Ramberg
SU-leder: Marius Ramberg

Visma flyt skole