Koronasituasjonen i Holmestrand kommune

Kommunedirektøren gjennomfører egne beredskapsmøter hver eneste dag hvor det dagsaktuelle utfordringsbildet drøftes og nye tiltak vurderes i tråd med anbefalinger fra lokale og nasjonale helsemyndigheter. 

Her får du kronologisk oversikt Temaside om korona

02.04.2020 18.53

Kleiverud skole

Kleiverud skole

Kleiverud skole er en barneskole beliggende på Kleiverud, ca. 7 km fra Holmestrand sentrum.

Besøksadresse

Kleiverudveien 199, 3080 Holmestrand

Telefon

33 05 96 00

E-post

kleiverud.skole@holmestrand.kommune.no

Utvalg

FAU-leder: Marius Ramberg
SU-leder: Marius Ramberg

Informasjon fra skolen