Sande ungdomsskole

Sande ungdomsskole

Sande ungdomsskole ligger i sentrum av Sande, rett ved siden av Haga barneskole.

Besøksadresse

Magna Ottersens vei 14, 3070 Sande i Vestfold

Telefon

33 78 71 30

E-post

sande.ungdomsskole@holmestrand.kommune.no

Utvalg

FAU-leder: Lene Magnusson
SU-leder: Lene Magnusson
Elevrådsledere: Vilde Hatlo Kvamme og Erle Winsnes

Følg Sande ungdomsskole på Facebook

Sande ungdomsskole