Koronasituasjonen i Holmestrand kommune

Kommunedirektøren gjennomfører egne beredskapsmøter hver eneste dag hvor det dagsaktuelle utfordringsbildet drøftes og nye tiltak vurderes i tråd med anbefalinger fra lokale og nasjonale helsemyndigheter. 

Her får du kronologisk oversikt Temaside om korona

02.04.2020 18.53

Sande ungdomsskole

Sande ungdomsskole

Sande ungdomsskole ligger i sentrum av Sande, rett ved siden av Haga barneskole.

Besøksadresse

Magna Ottersens vei 14, 3070 Sande i Vestfold

Telefon

33 78 71 30

E-post

sande.ungdomsskole@holmestrand.kommune.no

Utvalg

FAU-leder: Lene Magnusson
SU-leder: Lene Magnusson
Elevrådsledere: Vilde Hatlo Kvamme og Erle Winsnes

Følg Sande ungdomsskole på Facebook