Koronasituasjonen i Holmestrand kommune

Kommunedirektøren gjennomfører egne beredskapsmøter hver eneste dag hvor det dagsaktuelle utfordringsbildet drøftes og nye tiltak vurderes i tråd med anbefalinger fra lokale og nasjonale helsemyndigheter. 

Her får du kronologisk oversikt Temaside om korona

02.04.2020 18.53

Selvik skole

Selvik skole

Selvik skole er en barneskole som ligger rett ved Sandebukta.

Besøksadresse

Sandebuktveien 163, 3077 Sande i Vestfold

Telefon

33 78 71 10

E-post

selvik.skole@holmestrand.kommune.no

Utvalg

FAU-leder: Stian Brandal
SU-leder: Stian Brandal

Følg Selvik skole på Facebook