Koronasituasjonen i Holmestrand kommune

Kommunedirektøren gjennomfører egne beredskapsmøter hver eneste dag hvor det dagsaktuelle utfordringsbildet drøftes og nye tiltak vurderes i tråd med anbefalinger fra lokale og nasjonale helsemyndigheter. 

Her får du kronologisk oversikt Temaside om korona

24.03.2020 15.53

Koronamilepæl

Koronasituasjonen i Holmestrand kommune

Her har vi samlet aktueltsaker fra Holmestrand kommune knyttet til Koronasituasjonen. Merk at situasjonen har endret seg mye de siste dagene, så den nyeste informasjonen er den korrekte.  Her finner du en temaside om koronaviruset

Hvordan ha en trygg og sikker digital hverdag

27. mars: Noen tips til hvordan du kan beskytte deg best mulig. Les aktueltsak

11 bekreftede smittet med koronavirus bosatt i Holmestrand kommune

26. mars

Koronastatus

Koronastatus i Holmestrand kommune - Klikk for stort bildeKoronastatus i Holmestrand kommune Shutterstock 26. mars: Koronastatus fra Holmestrand kommune

Bibliotekets digitale tjenester utvides

26. mars: En krisepakke på 20 millioner kroner gis til norske biblioteker under tiden det er koronastengt. Pengene skal gå til innkjøp av flere e-bøker og e-lydbøker, men også til formidling og arrangementer som kan foregå digitalt. Det finnes mange gode digitale tilbud etablert i bibliotekene allerede, som lånerne kan benytte seg av hjemmefra. Les aktueltsak

Koronastatus

Klikk for stort bildeKoronastatus i Holmestrand kommune Shutterstock 25. mars: Koronastatus fra Holmestrand kommune 

Tiltakene mot koronaviruset videreføres

25. mars: Alle eksisterende tiltak i forbindelse med koronasituasjonen videreføres i Holmestrand kommune til og med 13. april. Les aktueltsak

Bruk normalt dovett

25. mars: Koronasituasjonen har ført til at flere har hjemmekontor, og toalettene blir fylt med ting som ikke skal være der. Dette kan gi kloakkstopp med kjelleroversvømmelser og kloakkutslipp i nærområdene. Les aktueltsak

Her er noen felles regler

Barnehagene går digitalt!

25. mars: Tips til ting å gjøre hjemme. Les aktueltsak

Regjeringen viderefører alle tiltak t.o.m 13. april

24. mars

Koronastatus

Klikk for stort bildeKoronastatus i Holmestrand kommune Shutterstock 24. mars: Koronastatus fra Holmestrand kommune

9 bekreftede smittet med koronavirus bosatt i Holmestrand kommune

24. mars

Politiske møter holdes digitalt

Kommunestyret i Holmestrand kommune - Klikk for stort bildeKommunestyret i Holmestrand kommune Holmestrand kommune 24. mars: Politiske møter vil holdes som digitale fjernmøter i en tid framover. Les aktueltsak

Digital undervisning i kulturskolen

24. mars: Kulturskolen i Holmestrand drives i disse dager med digitale løsninger. Les aktueltsak

Trygg take-away og utkjøring av varer

24. mars: Her er en oversikt over butikker en kan handle i uten å måtte gå inn i lokalene. Les aktueltsak

Koronastatus

Klikk for stort bildeKoronastatus i Holmestrand kommune Shutterstock 23. mars: Koronastatus fra Holmestrand kommune

Psykisk helseteam for barn og unge - tilbud på telefon

23. mars: På grunn av situasjonen vi befinner oss i, blir samtaletilbudet nå gjennomført via telefonkontakt, som et tiltak for å redusere koronasmitte. Les aktueltsak

Meld fra om symptomer på koronavirus

23. mars: Hjelp Folkehelseinstituttet med å kartlegge hvor mange som kan være syke med koronavirus i Norge. Les aktueltsak

Kjære alle innbyggere i Holmestrand!

Ungdomsrådet: Det er ikke lett å være ung nå

Klikk for stort bildeTil ungdommen fra ungdommen Pixabay 20. mars: Til ungdommen, fra ungdommen

Koronastatus

Klikk for stort bildeKoronastatus i Holmestrand kommune Shutterstock 20. mars: Koronastatus fra Holmestrand kommune

Digitalt innbyggermøte

20. mars: Digitalt innbyggermøte med ordfører og kommunedirektør

6 bekreftede smittet med koronavirus bosatt i Holmestrand kommune

20. mars

Her kan du få hjelp

20. mars: Her er en oversikt over telefon- og chattetjenester som holder åpent for deg som trenger noen å snakke med om rus og psykisk helse. Les aktueltsak

Overnatting på båthavner, campingplasser og bobilcamping anbefales ikke

20. mars: Holmestrand kommune anbefaler at båthavner, campingplasser og bobilcampinger ikke tas i bruk til overnatting. Båtpuss av egen båt vil kunne gjennomføres dersom generelle smittevernhensyn kan følges. Holmestrand RV-Camp og sanitærbygg i Holmestrand havn holdes stengt inntil videre. Les aktueltsak 

Koronastatus

Klikk for stort bildeKoronastatus i Holmestrand kommune Shutterstock 19. mars: Koronastatus fra Holmestrand kommune

Digitalt innbyggermøte - send inn spørsmål

19. mars: Ordfører Elin Gran Weggesrud og kommunedirektør Hans Erik Utne ønsker velkommen til digitalt innbyggermøte live på kommunens facebookside fredag. Send gjerne inn dine spørsmål på forhånd

Vi trenger smittevernutstyr

Klikk for stort bildeKommunen trenger smittevernutstyr Shutterstock/ Holmestrand kommune 19. mars: Kommunen har et behov for smittevernutstyr, og ber leverandører/bedrifter ta kontakt for å bistå oss med å ha nok utstyr i tiden fremover. Les aktueltsak

Kommunale telefonnumre

Koronastatus

Klikk for stort bildeKoronastatus i Holmestrand kommune Shutterstock 18. mars: Koronastatus fra Holmestrand kommune

Stenging av kommunale lekeplasser

18. mars: Kommunens kriseledelse har i samråd med kommuneoverlegen vedtatt på dagens krisemøte at offentlige lekeplasser, fotballbaner, ballbinger og lignende stenges for bruk fra i dag. Les aktueltsak

Barnehagene ønsker tilkallingsvikarer

18. mars: Barnehagene i Holmestrand kommune ønsker å knytte til seg tilkallingsvikarer som kan «steppe inn» på kort varsel ved sykdom og annet fravær i våre personalgrupper.  Les aktueltsak

Psykisk helsehjelp i krisetider 

18. mars: Psykisk helsetjeneste for voksne har opprettet et telefonnummer hvor kommunepsykologen er tilgjengelig for råd og veiledning. Les sak

Å skape normalitet i det unormale for barna våre

18. mars: Holmestrand kommune ønsker å gi alle foreldre/foresatte i vår kommune noen råd for å ivareta familien sin på best mulig måte. Les aktueltsaken

Anbefalinger for dempet smittepress i Holmestrand kommune

Ordføreren: vil du bidra som frivillig?

Vil du bidra som frivillig?

17. mars: Kommunen får henvendelser fra innbyggere som ønsker å bidra. Kanskje vil du bidra som frivillig? Tusen takk! Les aktueltsak

Koronastatus

Klikk for stort bildeKoronastatus i Holmestrand kommune Shutterstock  17. mars: Koronastatus fra Holmestrand kommune

Alle kommunens fysikalske institutt stengt

17. mars: Alle kommunens fysikalske institutt er stengt grunnet vedtak fattet av helsedirektoratet, som omfatter også andre virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten. Les aktueltsak

Ofte stilte spørsmål om Koronasituasjonen

17. mars: Lurer du på noe angående koronasituasjonen? Her får du de mest stilte spørsmålene og svarene.

Informasjon til arbeidsgivere og næringsliv

17. mars:  NAV Holmestrand har opprettet et eget team som svarer på spørsmål arbeidsgivere kan ha på telefon. Næringsforening og næringssjef er også tilgjengelige. Les aktueltsak

Koronastatus

Klikk for stort bildeKoronastatus i Holmestrand kommune Shutterstock  16. mars: Koronastatus fra Holmestrand kommune

Melding fra Plan, bygg, landbruk, kart og geodata

16. mars: Som en konsekvens av nasjonale restriksjoner utsettes med øyeblikkelig virkning alle forhåndskonferanser og fysiske møter med eksterne deltagere til etter påsken 2020.

Helsestasjon i Hof og Sande er stengt

16. mars: Fra mandag 16. mars er helsestasjon i Hof og Sande stengt. Det vil kun være drift fra Holmestrand helsestasjon i Langgaten 45. Avlysning og endring av timer vil bli gitt beskjed om på SMS.

Les aktueltsak

Ordføreren ber folk med helsefaglig kompetanse registrerere seg

Har du helsefaglig kompetanse? Da håper vi at du registrerer deg!

16. mars: Har du helsefaglig utdannelse eller erfaring, men jobber med helt andre oppgaver i dag? Kommunen ønsker oversikt over tilgjengelig helsepersonell.
Les mer og registrer deg her

Korona: Trenger du som forelder eller foresatt råd og veiledning?

15. mars: Barneverntjenesten, jordmor og helsesykepleier kan hjelpe foresatte/foreldre med råd og veiledning.

Les aktueltsaken

Endring i fastlegenes arbeidsform

15. mars: Grunnet mye arbeid med koronasmitte vil det den nærmeste tiden bli endringer i fastlegekontorenes arbeidsform.

Les aktueltsak

Hva er samfunnets kritiske funksjoner?

15. mars: Les aktueltsak

Sykehjem og omsorgsboliger tar kun imot besøk av pårørende i helt spesielle situasjoner

14. mars: Sykehjem og omsorgsboliger er stengt for besøk inntil videre grunnet koronaviruset. Det er kun i helt nødvendige situasjoner det åpnes opp for besøk. Les aktueltsak

Viktig melding fra Drammen legevakt

14. mars: Alle som henvender seg til legevakten i Drammen vedrørende koronaviruset, oppfordres til å ta kontakt på telefon 32 26 56 04 mellom klokken 0800 og 2300 eller på telefon 32 25 41 78.

Les aktueltsaken

Kommunedirektøren ønsker deg en smitteFRI helg

Koronastatus

Klikk for stort bildeKoronastatus i Holmestrand kommune Shutterstock  13. mars: Koronastatus fra Holmestrand kommune

Informasjon om hjemmeundervisning

13. mars: Det er 13.03 2020 sendt ut informasjon til foresatte i skoler om hjemmeundervisning. Les aktueltsak

Ansatt i kritisk samfunnsfunksjon med barn i barnehage/skole/SFO?

13. mars: Holmestrand kommune ber nå alle foreldre som berøres av unntaksbestemmelsene ta kontakt med barnehage/skole så raskt som mulig, og innen mandag 16. mars kl. 12.00, for å melde inn behov. Dette for at vi skal kunne planlegge dette på en god måte. Les aktueltsaken

Råd til personer som er i hjemmekarantene

Ordføreren om situasjonen

Kommunedirektør setter kriseledelse

12. mars klokken 14.00: Kommunedirektør setter kriseledelse

Stenger skoler og barnehager fram til 26. mars, med unntak

Forebyggende tiltak i forbindelse med besøk

Hvordan forebygge smitte?

En person i Holmestrand testet positivt på koronavirus

Korona – nye råd for personer som har oppholdt seg i områder med vedvarende smittespredning

Råd og informasjon om Korona