Ledsagerbevis

Ledsagerbevis

Hvis du har behov for følge eller assistanse for å gå på kultur- og fritidsarrangementer, kan du søke om dette. 

Et ledsagerbevis gjør det mulig å ta med seg en ledsager uten ekstra kostnader på kultur- og fritidsarrangement, transportmidler og liknende der ordningen aksepteres. Du må betale for deg selv på vanlig måte.

Hvem kan få ledsagerbevis?

Ledsagerbevis er beregnet for personer med sykdom eller nedsatt funksjonsevne med behov for hjelp eller følge for å kunne delta på arrangementer.

Ledsagerbevis vil blant annet være aktuelt for personer med:

  • Bevegelseshemming
  • Hørselshemming
  • Synshemming
  • Utviklingshemming
  • Allergier
  • Funksjonsnedsettelse som følge av sykdom, for eksempel psykiske lidelser, hjertesykdommer, lungesykdommer og annet

Hvor kan jeg bruke ledsagerbevis?

Det er den enkelte arrangør eller tilbyder som avgjør om de aksepterer ledsagerbevis, og hvilken rabatt ledsagerbeviset i så fall gir.

Hvordan søke

Fyll ut skjemaet (husk å legge ved bilde) - og send dette til Tjenestekontoret pr. post (ikke e-post). Adressen finner du i skjemaet. 

Her finner du skjemaet: Søknad om kommunale helse- og omsorgstjenester (PDF, 457 kB)

Trenger du hjelp med utfylling av skjemaet, så kan du kontakte Tjenestekontoret. 

Mer informasjon om ledsagerbevis

Se helsenorge.no for mer informasjon om ledsagerbevis.