Logg på intranett

Påloggingsinformasjon for ansatte

Som ansatt er det flere verktøy som benyttes, og de fleste av disse finner du på intranettet. 

Hvordan kommer du på intranettet

Vi fikk nytt intranett 14. mai. Du kan logge inn via nettsiden under med din e-postadresse og tilhørende passord hvis du er utenfor jobbnettet. Er du på arbeid skal du komme direkte inn. 

Nytt intranett finner du her

For å laste ned timeliste og informasjon om timeliste, info om lønnsslipp, kvalitetshåndbok o.l, gå på intranett. 

Logg på som ansatt

Her har vi samlet de viktigste lenkene til pålogging