Biblioteket i Hof

Hof bibliotek og innbyggerservice

Ta kontakt med Hof innbyggerservice for leie av lokaler.

Åpningstider

Mandag, onsdag og fredag kl. 9-15
Tirsdag og torsdag kl. 9-19

Telefon bibliotek: 33 05 95 80
Telefon innbyggerservice: 33 05 95 83 / 33 05 95 84

Eposthof.bibliotek@holmestrand.kommune.no
Eposthof.innbyggerservice@holmestrand.kommune.no

Pris: Gratis for ikke kommersielle aktører.

Besøksadresse:
Hofslundveien 4, 3090 Hof