Kunstgressbanen i Sande

Kunstgressbanen i Sande

Tildeling av faste treningstider foretas av kulturtjenesten i fordelingsmøte etter innhentet behovsoppgave fra fotballgruppene.

Ved akutte hendelser ring teknisk vakt, tlf. 900 26 214

Ovennevnte priser gjelder fra 01.01.2019 etter konsumprisindeks pr. 12/2018

Avtaler om tilfeldig leie av Kunstgressbanen gjøres ved henvendelse til servicekontoret på tlf. 330 59 500, eller på e-post til bente.karoline.hakonsrud@holmestrand.kommune.no. Leieavtale skrives, og nøkkel til lokalet hentes på servicekontoret, Sande rådhus. Servicekontoret holder åpent mandag – fredag kl. 8.00 – 15.00.

Nye leiepriser vil bli politisk behandlet i februar 2020.

Besøksadresse:
Hans K. Evensens vei 57, 3070 Sande.