Voldshagen

Voldshagen

Voldshagen er et lokale i Hof som har plass til 40-50 personer, og kan brukes til møter, bursdager, konfirmasjon, jubileer o.l.

For leie av Voldshagen: ta kontakt med servicetorget i Hof:
Epost: hof.innbyggerservice@holmestrand.kommune.no
Tlf. 33 05 95 82 eller 33 05 95 84

Nye leiepriser vil bli behandlet politisk i februar 2020.

Besøksadresse:
Voldshagan 5, 3090 Hof