Send faktura

Send faktura

Innbetalingskonto for faktura: 1503.95.68230

Fakturaer fra Holmestrand kommune

Holmestrand kommune sender ut fakturaer hver måned på alle tjenester med forfall den 20. i måneden. Unntaket er kommunale gebyrer som blir sendt ut fire ganger pr år med forfall 20.mars, 20, juni, 20.september og 20.desember. I tillegg faktureres tilfeldig fakturering. De vil normalt bli sendt ut med 30 dagers betalingsfrist.

  • Ved inngåelse av avtalegiro brukes kid-nummer og bankkonto som står på fakturaen.
  • Ved inngåelse av e-faktura avtale brukes kundereskontonummer + 00 (to nuller foran kundereskontronummer.)

Det vil automatisk komme frem at du kan opprette e-faktura avtale når du betaler en regning til kommunen på nettbanken.  Det vil da ikke være nødvendig å legge inn e-faktura referanse.

Bidra til et bedre miljø og reduserte kostnader ved å inngå avtale om elektronisk faktura fra Holmestrand kommune.

Fakturaer til Holmestrand kommune

Holmestrand kommune vil ha alle sine fakturaer på EHF format til organisasjonsnummer 917 151 229

Deres referanse er et obligatorisk felt i EHF-standarden og bidrar til raskere saksgang om det er angitt.  

Rettes til Fakturaadresse:

Holmestrand kommune
CO Fakturamottak
Postboks 4602
8608 MO I RANA

Fakturaer som sendes til andre adresser, til gamle organisasjonsnummer og på epost vil ikke bli betalt.

Spørsmål vedrørende inn- og utbetaling av faktura rettes til økonomiavdelingen.

Postadresse

Holmestrand kommune, Postboks 312, 3081 Holmestrand