Sande helsestasjon

Telefon jobb
33064300
Informasjon

Prestegårdsalleen 29, 3070 Sande i Vestfold

Telefontid mandag, onsdag og fredag: kl. 08.15 til 15.00. Tirsdag og torsdag 08.15 til 13.00.
– med mulig begrenset åpningstid i ferier. 

Til toppen