Anleggsarbeid i krysset Sykehusveien/Bjergestredet

Anleggsarbeid i krysset Sykehusveien/Bjergestredet

Rett over nyttår, 2. januar starter anleggsarbeidene i krysset Sykehusveien / Bjergestredet. Arbeidet er en del av et større prosjekt som omhandler nytt vann- og avløpsanlegg i Bjergestredet mellom Sykehusveien og Nyveien.

  • Arbeidet starter 2. Januar 2023 og varer til 1. Mai 2023.
  • Berørte grunneiere vil bli nærmere informert.
  • Nødvendige omkjøringer vil bli skiltet.
  • I perioder vil det være lysregulering i Nyveien.
Kart over sykehusveien og Bjergstedet og som viser hvor det blir annleggsarbeid - Klikk for stort bildeBlå viser opprinnelig prosjekt og gul viser endret prosjekt som gjennomføres fra januar. Holmestrand kommune

Dette er et viktig prosjekt som sikrer tilstrekkelig vannkapasitet, og får separert spillvann og overvann.

Endring av opprinnelig prosjekt

Vann- og avløpsprosjektet «Bilet Etappe 2» var opprinnelig planlagt med nødvendig stenging av Nyveien, med all omkjøring via Skolegata. Kommunen har nå endret prosjektet, slik at Nyveien kan holdes åpen for trafikk.

Det jobbes i disse tider også med gjennomføringen av trafikksikkerhetstiltak før fylkeskommunen igangsetter arbeid med Ny sentrumsvei gjennom byen - Holmestrand kommune

Til toppen