Hva skal den nye skolen hete?

Den nye 1.-10. trinnskolen i Sande sentrum står klar til skolestart høsten 2023. Holmestrand kommune lyser nå ut en navnekonkurranse, og alle kan delta.

Bli med og foreslå navn på den nye skolen! Konkurransen er åpen i hele november, og frist for å sende inn forslag er 30. november 2022. Det er fint om du forteller hvorfor forslaget ditt er det beste og burde vinne. Vi trenger ditt navn og kontaktinformasjon om du ønsker å være med i trekningen om premien. Om du ønsker å være anonym så er det mulig.

Rektor Terje Larsen - Klikk for stort bildeRektor Terje Larsen Holmestrand kommune

Ønsker mange forslag

- Det å få en ny skole skaper et fantastisk godt grunnlag for at innholdet i skolen også blir bra. Vi gleder oss til den nye skolen og vi gleder oss til å finne ut hva den skal hete! Sier Terje Larsen, som blir rektor på den nye skolen, og håper det kommer inn mange forslag til navn.

Navnet på bygget bør være enkelt. Det kan også ha en spesiell lokal forankring. Det viktigste er uansett at det blir et navn som folk flest vil huske og kunne assosiere med det nye skolebygget, samt de tjenestene som finnes der.

Fin premie

Vinneren av navnekonkurransen får en IPad, heder og ære, og blir VIP-gjest på åpningen av den nye skolen høsten 2023.

Den nye skolen i Sande sentrum - Klikk for stort bildeDen nye skolen i Sande sentrum WK Entreprenør

Om den nye skolen i sentrum

Den nye sentrumsskolen skal erstatte eksisterende Haga barneskole og Sande ungdomsskole. Høsten 2023 inntar ca 800 elever og ca 110 ansatte det nye bygget. Bygningene vil også huse kulturskolen og idrettslag etter skoletid. Bygget har et totalt bruksareal på ca. 16 500 kvm BRA, og dette blir en stor skole. Uteområdet vil være variert, og lagt til rette for lek. Prosjektet er designet og utviklet av L2 arkitekter og Gullik Gulliksen landskapsarkitekter. Prosjektet har til nå hatt arbeidsnavnet sentrumsskolene i Sande.
Les mer om den nye skolen

Hvordan velges vinnerforslaget ut

Etter fristen 30. november gjør en prosjektgruppe bestående av ansattrepresentanter fra Haga barneskole og Sande ungdomsskole en vurdering opp mot konkurransereglene, og legger frem opp til ti forskjellige forslag frem for juryen. Juryen legger frem vinnerforslaget før jul i 2022, og annonserer samtidig vinner av navnekonkurransen.

Juryen består av: Elevrådsleder og elevrådsnestleder fra Sande ungdomsskole, to elevrepresentanter fra Haga skole, en FAU-representant fra hver skole, to ansatte ved skolene, to politiske representanter fra hovedutvalg for kultur, oppvekst og frivillighet, og rektor Terje Larsen som leder juryen. Det blir 11 i juryen totalt.

- Juryen vil ha så mange forslag som mulig og håper at flest mulig bruker kreativiteten sin for å sørge at nybygget får et passende navn, sier rektor Terje Larsen.

Konkurranseregler

  • Alle kan delta 
  • At navnet er unikt 
  • Navnet kan gjerne ha en lokal tilknytning 
  • Ved like forslag trekkes vinner