Ny sentrumsvei gjennom byen

Ny sentrumsvei gjennom byen

Ny vei skal bygges i den gamle jernbanetraseen utenom Holmestrand sentrum. Strekningen går fra Skolegaten ved Bilet til Langgaten ved Kirkegaten. Hensikten er å redusere trafikkmengden gjennom sentrum, slik at Holmestrand kommune kan videreutvikle sentrumsområdene. Veien vil delvis gå i den gamle jernbanetraseen og dels i en eksisterende kommunale vei. Prosjektet er ferdig i 2025.

Les mer om prosjektet på fylkeskommunens nettsider 

Kontaktperson: 

Bodil Odberg, prosjekteringsleder, bodil.odberg@vtfk.no

Illustrasjonsbilde av hus i Holmestrand sentrum

Nesten 100 boliger i Holmestrand skal skjermes mot støy fra trafikken i forbindelse med bygging av ny sentrumsvei.

Kart over sykehusveien og Bjergstedet og som viser hvor det blir annleggsarbeid

Rett over nyttår, 2. januar starter anleggsarbeidene i krysset Sykehusveien / Bjergestredet. Arbeidet er en del av et større prosjekt som omhandler nytt vann- og avløpsanlegg i Bjergestredet mellom Sykehusveien og Nyveien.

Hus i Bakken som skal rives

Fire hus skal rives i Holmestrand, i forbindelse med arbeidet med ny sentrumsvei. Dette arbeidet startet i uke 35.

Vei, fjell og trær som er hugget

 

Botneveien er nå stengt for å sikre fjellet. Dette markerer starten på bygging av ny sentrumsvei i Holmestrand by.

 

Ca 60 møtte på informasjonsmøtet på Biorama, og ca 20 fulgte møtet direkte

Fylkeskommunen og kommunen inviterte næringsdrivende, naboer og interesserte til et åpent informasjonsmøte om ny sentrumsvei FV3240 gjennom Holmestrand by. Møtet ble holdt 23. mars, og opptaket kan du se her.

Til toppen