Kunngjøringer

Arbeidet på Klokkerjordet er i gang

Klokkerjordet i Sande - Klikk for stort bildeKlokkerjordet i Sande Vestfold og Telemark fylkeskommune Kommunen har vedtatt en områderegulering for Sande sentrum, som innebærer at fylkesvei 313 må flyttes lenger øst for å frigjøre mer plass på Klokkerjordet.

I første omgang er dette et veiprosjekt som styres og ledes av Vestfold og Telemark fylkeskommune, men bakgrunnen for prosjektet er gamle Sande kommunes plan om sentrumsutvikling og ny sentrumskole i Sande.

Første del av juni går med til rigging og klargjøring, men allerede i slutten av måneden blir det god aktivitet på flere steder av anlegget.  

Dette er prosjektet Klokkerjordet - Klikk for stort bildeDette er prosjektet Klokkerjordet Vestfold og Telemark fylkeskommune Arbeid frem til høsten 2021

For å få til veiflyttingen samtidig som alle trafikanter skal komme seg fram, vil det bli en del omlegginger av trafikken. Dette vil gjelde for både gående og syklende, i tillegg til alle kjøretøy. Derfor er det viktig at alle følger skiltingen og er ekstra oppmerksomme når de ferdes i området.

Det skal bygges to nye rundkjøringer, en bru skal rives og det skal lages nye underganger for gående og syklende. I tillegg skal Gamle sørlandske fjernes fra Klokkerjordet. Arbeidet er ventet å pågå frem til høsten 2021.

Endret kjøremønster og omlegging av trafikk

Prosjektet vil foregå i flere etapper, og det vil bli endret kjøremønster og omlegginger av trafikken gjennom det meste av anleggsperioden. Men det vil til enhver tid være mulig for alle trafikanter å komme forbi anleggsområdet. Sikkerheten til trafikantene og våre arbeidere er det aller viktigste, og derfor håper vi på et godt samspill og godt samarbeid gjennom anleggsperioden.

Urban landsby

Tidligere Sande kommune utviklet konseptet og ønsket om at Sande sentrum skulle bli en urban landsby. Klokkerjordet øst i Sande sentrum skulle bli en del av dette. Men siden Gamle sørlandske går rett gjennom området, vedtok kommunestyret i 2015 at veien måtte flyttes lenger øst. Dermed blir det som i dag er Kirkesanger Pedersens vei (Hagaveien) den nye og permanente fylkesveien når prosjektet er ferdig. Siden det er en fylkesvei som skal flyttes, er det Vestfold og Telemark fylkeskommune som er ansvarlige for prosjektet.

Entreprenør er Br. Thorkildsen AS, og de vil stå for de fysiske arbeidene på Klokkerjordet.

Følg prosjektet

Prosjektet har en egen nettadresse hvor du kan følge utviklingen

Følg arbeidet med Klokkerjordet

Kontakter på prosjektet:

Trude Stenberg, byggeleder:
trude.stenberg@vtfk.no 480 89 241

Truls Are Tvedt Jacobsen, byggeleder:
truls.jacobsen@vtfk.no 482 11 866

Freddy S. Fagerheim, kommunikasjonsrådgiver:
freddy.samson.fagerheim@vtfk.no 957 01 869

Til toppen