Koronasituasjonen

18.10.2021 15.01

Kunngjøringer

Behov for to nye veinavn på Kolstadjordet - Forslagsrunde

Kartutsnitt Kolstadjordet - Klikk for stort bildeTo veier på Kolstadjordet trenger navn Holmestrand kommune I forbindelse med utbygging på Kolstadjordet (Plan-id: 2015003) er det behov for to nye veinavn. Kommunen inviterer derfor til forslagsrunde for nye veinavn og alle er velkomne til å sende inn forslag.

Hvordan finne frem til nytt veinavn?

En adresse skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte kan finne frem (jf. Matrikkelforskriften § 49). Dette gjelder spesielt nødetatene. Samtidig som de representerer viktige språklige og kulturelle verdier. De er en del av det lokale miljøet og den lokale historien og er med på å styrke folks følelse av å høre til på et sted.

Språkrådet presiserer at når nye navn skal vedtas, må en ha i tankene at disse skal bli stående i generasjoner framover. Vei- og gatenavn er, som andre stedsnavn, en del av det kollektive minnet til menneskene som bor der.

Les mer om vei- og stedsnavn på språkrådets nettside.

Aktuelle navn kan for eksempel være knyttet til historiske hendelser, lokale stedsnavn, dyr, blomster, treslag og kjente personer (ikke nålevende). Alle forslag må begrunnes.

Språkrådets retningslinjer for valg av nye veinavn

  • Navnet skal ikke kunne forveksles med andre offisielle stedsnavn i kommunen
  • Navnet bør bygge på den lokale navnetradisjonen
  • Navnet bør passe på stedet
  • Navnene bør være varierte
  • Navnet bør ikke virke støtende eller komisk
  • Navnet bør være lett å oppfatte, skrive og uttale
  • En bør unngå å bruke navn på nålevende personer i adressenavnene

Send inn dine forslag innen 4. november

Forslag kan sendes innen 4. november 2021 til

postmottak@holmestrand.kommune.no eller

Holmestrand kommune, postboks 312, 3081 Holmestrand

Merkes med 21/8950.

Alle forslag må begrunnes for å bli tatt med videre i prosessen.

Prosessen fremover

Alle forslag som oppfyller Språkrådets retningslinjer for nye adressenavn sendes til Språkrådet for tilrådning på skrivemåte.

Etter mottatt tilrådning fra språkrådet vil de foreslåtte navnene sendes ut på høringsrunde. Høringsrunden har vanligvis frist på en måned.

Innspill fra forslags- og høringsrunden sendes til Formannskapet for vedtak.

Endelig vedtak kunngjøres på kommunens nettsider. Relevante lag og foreninger, private forslagsstillere og utbygger får eget brev med vedtak.

Klagefrist på vedtak er 3 uker.

Kontakt:

Kulturkontoret v/ Christina Leverkus

E-post: christina.leverkus@holmestrand.kommune.no, telefon 458 06 601

Til toppen