Koronasituasjonen

Kriseledelsen gjennomfører egne beredskapsmøter mandager, onsdager og fredager hvor det aktuelle utfordringsbildet drøftes og nye tiltak vurderes i tråd med anbefalinger fra lokale og nasjonale helsemyndigheter. 

Her får du kronologisk oversikt Temaside om korona Nowy koronawirus

30.11.2020 14.07

Kunngjøringer

Betalingssatser for barnehager 2021

Betalingssatser blir årlig justert i henhold til sentrale betalingssatser vedtatt av Stortinget. Fra 01.01.21 gjelder nedenstående satser og moderasjonsordninger.

Maksimal foreldrebetaling

Maksimal foreldrebetaling for hel plass settes til maksimalsats på 3 230 kr per mnd. fra 1. januar 2021. I tillegg kommer kostpenger. Kostpengene økes med 20 kr per mnd, til totalt 320 kr per mnd. for hel plass i barnehagene i Holmestrand. Det tas forbehold om at foreslått statsbudsjett vedtas.

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Holmestrand kommune tilbyr redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid etter til enhver tid gjeldende statlige retningslinjer og satser. Det forutsettes at familier som er berettiget til lavere sats tar kontakt med kommunen. Dersom kommunen ikke blir kontaktet, vil høyeste sats bli fakturert.

Til toppen