Koronasituasjonen

29.11.2021 17.51

Kunngjøringer

Detaljregulering for Hvittingfossveien 29 - PlanID 20200007 - Offentlig ettersyn

Hovedutvalg for regulering, kommunalteknikk og miljø (RKM) i Holmestrand kommune vedtok i møte 03.11.2021 (sak 093/21) å legge forslag til Detaljregulering for Hvittingfossveien 29 - PlanID 20200007 ut til offentlig ettersyn

Kart som viser de ulike arealformålene med tegnforklaring - Klikk for stort bildeHvittingfossveien 29 - Plankart til offentlig ettersyn Holmestrand kommune/ plankart av Halvorsen og Reine AS

Vedtak

RKM-093/21 vedtak:
Kommunedirektørens innstilling:
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 (§ 12-11) legger Holmestrand kommune forslag til
detaljreguleringsplan for Hvittingfossveien 29, planID 20200007, ut til offentlig ettersyn.

Hensikten med planen 

Planforslagets hensikt er å legge til rette for utvidelse av dagens dagligvarebutikk, regulere eiendommen i tråd med dagens bruk og sikre videre drift av virksomheter innenfor planområdet. I dette inngår butikkens parkering og å opprettholde eksisterende bensinstasjon.

Plandokumentene 

Her er link til kartportalen hvor plandokumentene kan ses. Trykk på linken og se dokumentene i menyen til venstre for kartet. 
Hvittingfossveien 29 i kartportalen - se plandokumentene her

Dokumentene er også tilgjengelig i forenklet kartløsning. Trykk på linken under, trykk på planen i kartet og trykk på informasjonsknappen ( i ) for å få frem dokumentene. 

Hvittingfossveien 29 i forenklet kartløsning 

Høringsfrist 

Frist for uttalelse: 17.01.2022 
For å sende uttalelse, bruk «send uttalelse» knappen i kartportalen. Alternativt kan uttalelse sendes til postmottak@holmestrand.kommune.no eller Holmestrand kommune, postboks 312, 3081 Holmestrand. Vennligst merk henvendelsen «Detaljreguleringsplan for Hvittingfossveien 29 – PlanID 20200007 – offentlig ettersyn»

Til toppen