Koronasituasjonen

18.10.2021 15.01

Kunngjøringer

Detaljregulering for Skogveien 16 - PlanID 20200005 - Offentlig ettersyn

Hovedutvalg for regulering, kommunalteknikk og miljø (RKM) i Holmestrand kommune vedtok i møte 01.09.2021 (sak 068/21) å legge forslag til Detaljregulering for Skogveien 16 - PlanID 20200005 ut til offentlig ettersyn: 

Kart som viser planens formål med ulike fargekoder - Klikk for stort bildePlankart til offentlig ettersyn Asplan Viak

Vedtak

RKM-068/21 vedtak:

1. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 legges detaljreguleringsplan for Skogveien 16, planID 20200005, ut til offentlig ettersyn 

2. Vedtak av planen opphever deler av reguleringsplan for Solberg-Ramberg 2, planID 3802 3017-2 (1978)

Hensikten med planen 

Hensikten med planen er å fortette eiendommen i form av konsentrert småhusbebyggelse med maksimalt 6 boenheter. Planen skal også til rette for lekeplasser, parkeringskjeller, uteoppholdsarealer og adkomstveg.

Plandokumentene 

Her er link til til kartportalen hvor plandokumentene kan ses i venstremenyen:

Skogveien 16 i kartportalen - se plandokumentene her

Høringsfrist 

Frist for uttalelse: 04.11.2021 

For å sende uttalelse, bruk «send uttalelse» knappen i kartportalen. Alternativt kan uttalelse sendes til postmottak@holmestrand.kommune.no eller Holmestrand kommune, postboks 312, 3081 Holmestrand. Vennligst merk henvendelsen «Detaljreguleringsplan for Skogveien 16 – PlanID 20200005»

Til toppen