Koronasituasjonen

29.11.2021 17.51

Kunngjøringer

Detaljreguleringsplan på Kjeldås - Invitasjon til offentlig informasjonsmøte

Invitasjon til offentlig informasjonsmøte 1. desember – Detaljreguleringsplan for eiendommen gbnr. 387/12 på Kjeldås

Kart hvor planområdet er markert med en ring - Klikk for stort bildeKart som viser planområdet, Gamle Sørlandske 84 Holmestrand kommune

I forbindelse med ferdigstillelse av detaljreguleringsplan for eiendommen gbnr. 387/12 på Kjeldås, inviterer Rambøll til informasjonsmøte for berørte naboer og interessenter onsdag 1. desember kl. 15.00 på eiendommen gbnr. 387/12. Adressen er Gamle Sørlandske 84 i Holmestrand kommune.

Hensikten med møtet er å presentere planforslaget som er utarbeidet av Rambøll.

Komplett planforslag er nå sendt til kommunen. Før reguleringsplanen skal opp til behandling, ønsker Rambøll å presentere planforslaget for berørte naboer og interessenter. Planen legger til rette for utvikling av eiendommen gbnr. 387/12 til bolig i form av rekkehus og flermannsbolig, totalt 12 boenheter. 

Agenda for møtet:

  1. Reguleringsplan v/Rambøll 
  2. Fremdrift og veien videre
  3. Spørsmål og diskusjon
 
Til toppen