Endret forskrift om atferdsregler for Garnbakken

Endret forskrift om atferdsregler for Garnbakken

8. februar 2023 vedtok Kommunestyret å endre tittel i forskrift om atferdsregler for Garnbakken (FOR-1997-01-23-279).

Dette er kun en formalitet, ved at Våle kommune, som forskriften gjaldt for tidligere, nå er byttet ut med Holmestrand kommune. Bakgrunnen for endringen er at området hvor Garnbakken ligger (Mulodden) ble en del av Holmestrand kommune i forbindelse med grensejusteringen mellom kommunene i 2020.

Endringen trådte i kraft straks.

Les sakspapirene

Til toppen