Koronasituasjonen

Kriseledelsen gjennomfører egne beredskapsmøter mandager, onsdager og fredager hvor det aktuelle utfordringsbildet drøftes og nye tiltak vurderes i tråd med anbefalinger fra lokale og nasjonale helsemyndigheter. 

Her får du kronologisk oversikt Temaside om korona Nowy koronawirus

30.11.2020 14.07

Kunngjøringer

Endring av adressenavn på Helland er vedtatt

Endring av flere adressenavn på Helland ble vedtatt av Formannskapet den 15.10.2020. 

Klikk for stort bildeVeier Helland 

FORM - NH-075/20 vedtak:

  • Helland3 endrer adressenavn til Hellandskogen
  • Helland4 endrer adressenavn til Torkjel Meaas’ vei
  • Veien Helland5 deles i tre:
    • Delvei C får adressenavn - Nedre Sandsvei
    • Delvei D får adressenavn – Øvre Sandsvei
    • Sandsveien forlenges til også å inkludere delvei E

Holmestrand kommune har overtatt Mulvika og deler av Helland fra tidligere Re kommune. Her ligger tre veier som i dag har adressenavn: Helland3, Helland4 og Helland5. Slike adressenavn kan i kombinasjon med husnummer, f.eks. Helland3 5, lett føre til forvirring når post, ambulanse, brannbil og andre skal finne frem. Det har derfor vært nødvendig å endre disse veinavnene slik at adressene blir enkle å forstå.

Berørte grunneiere og festere vil bli tilskrevet med informasjon om nøyaktig når de nye adressene trer i kraft. 

Les saksfremlegget her

Klage på adressetildeling

Klage på selve adressetildelingen er hjemlet i matrikkelloven § 46 bokstav f, jf. matrikkelforskriften § 22 som sier at klageretten er begrenset til:

a. Hvilken gate, vei eller liknende en bygning eller eiendom skal ha adresse til
b. Hvilket adressetilleggsnavn eller matrikkeladressenavn som er tildelt adresse
c. Feil tildelt adressenummer eller bruksenhetsnummer

Klagen skal sendes til kommunen. Hvis vedtaket opprettholdes blir saken sendt videre til Fylkesmannen

Klage på skrivemåten av adressenavn

Etter stedsnavnsloven § 12 kan skrivemåten til adressenavn påklages. § 6 første ledd bokstav a til c forteller hvem som har klagerett:

a. et offentlig organ og andre som er nevnt i § 1 tredje ledd 
b. eieren eller festeren i saker som gjelder navn på eget gårdsbruk eller eiendom
c. en lokal organisasjon med særlig tilknytning til et stedsnavn 

Klagen skal sendes til kommunen. Hvis vedtaket opprettholdes sendes saken til Klagenemda for stedsnavnsaker.

 

Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato. Valg av veinavn kan ikke påklages.

Til toppen