Koronasituasjonen

Vi har egne lokale regler. Utover de følges nasjonale regler og anbefalinger.

Kronologisk oversikt Temaside: korona Vaksine Test deg Nowy koronawirus

12.05.2021 14.13

Kunngjøringer

Forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel, 2020-2032 og kommunal planstrategi

Holmestrand kommune - Klikk for stort bildeHolmestrand kommune Holmestrand kommune Holmestrand kommune varsler oppstart av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032. Forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel, og forslag til kommunal planstrategi legges ut til offentlig ettersyn, og sendes på høring.

Planstrategi, planprogram og kunnskapsgrunnlaget for kommuneplanprosessen ligger på kommunens hjemmeside.

Høringsinnspill sendes til postmottak@holmestrand.kommune.no

Høringsfrist 1. september

Om kommuneplanarbeidet

Til toppen