Kunngjøringer

Forslag til utbyggingsavtale for sentrumsskolene i Sande, til offentlig ettersyn

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 andre ledd varsles det at Holmestrand kommune, ved Tekniske tjenester, har framforhandlet forslag til utbyggingsavtale mellom Holmestrand kommune som myndighet og Holmestrand kommune som utbygger, for gjennomføring av områderegulering for Sande sentrum og ny områderegulering for Sande sentrum øst (planID 20180005), vedtatt av Holmestrand kommunestyre den 23.04.2021.

Eventuelle uttalelser sendes skriftlig innen den 01.08.2021 til Holmestrand kommune, postboks 312, 3081 Holmestrand eller på e-post til postmottak@holmestrand.kommune.no. Kontaktperson ved spørsmål er Martin Hagen tlf 470 27 998 eller e-post martin.hagen@holmestrand.kommune.no.

 

Framforhandlet utbyggingsavtale for sentrumsskolene i Sande (PDF, 185 kB)

Vedlegg 1: Reguleringsbestemmelser for områderegulering Sande sentrum øst (PDF, 2 MB)

Vedlegg 2: Plankart Sande sentrum øst, med områdeavgrensing (PDF, 9 MB)

Vedlegg 3: Beskrivelse av områdemodellen (kap7.14 i planbeskrivelsen) (PDF, 732 kB)

Vedlegg 4: Erklæring som skal tinglyses på eiendommer med kommunal infrastruktur (PDF, 7 kB)

Til toppen