Koronasituasjonen

Ledelsen gjennomfører egne beredskapsmøter mandag, onsdag og fredag hvor det aktuelle utfordringsbildet drøftes og nye tiltak vurderes i tråd med anbefalinger fra lokale og nasjonale helsemyndigheter. 

Kronologisk oversikt Temaside: korona Vaksine Test deg Nowy koronawirus

24.02.2021 13.36

Kunngjøringer

Forslag til utbyggingsavtale for Solbergjordet, til offentlig ettersyn

Plankart - Klikk for stort bildePlankart Holmestrand kommune I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 andre ledd  varsles det at Holmestrand kommune, ved Tekniske tjenester, legger ut til offentlig ettersyn forslag til utbyggingsavtale mellom Holmestrand kommune og Trysilhus Areal AS. for gjennomføring av reguleringsplan for Solbergjordet (planID 2016034), vedtatt av Holmestrand kommunestyre den 12.12.2018.»

Utbyggingsavtale for Solbergjordet
Tittel Publisert Type
Vedlegg 1.1 Plankart

Vedlegg 1.1 Plankart.pdf

03.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 1.1 Plankart.pdf
Vedlegg 2 Kart over Eiendommen

Vedlegg 2 Kart over Eiendommen.pdf

03.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 2 Kart over Eiendommen.pdf
Vedlegg 2.3 Foreløpig VA-kart Solbergjordet

Vedlegg 2.3 Foreløpig VA-kart Solbergjordet.pdf

03.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 2.3 Foreløpig VA-kart Solbergjordet.pdf
Vedlegg 3 Overtakelseskart

Vedlegg 3 Overtakelseskart.pdf

03.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 3 Overtakelseskart.pdf
Vedlegg 4.1 Oversikt etappevis felles grønn infrastruktur

Vedlegg 4.1 Oversikt etappevis felles grønn infrastruktur.pdf

03.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 4.1 Oversikt etappevis felles grønn infrastruktur.pdf
Vedlegg 4.2 Oversikt etappevis gjennomføring gatelys

Vedlegg 4.2 Oversikt etappevis gjennomføring gatelys.pdf

03.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 4.2 Oversikt etappevis gjennomføring gatelys.pdf
Vedlegg 4.3 Oversikt etappevis gjennomføring vei

Vedlegg 4.3 Oversikt etappevis gjennomføring vei.pdf

03.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 4.3 Oversikt etappevis gjennomføring vei.pdf
Vedlegg 5 Utkast til avtale om justering av merverdiavgift

Vedlegg 5 Utkast til avtale om justering av merverdiavgift.pdf

03.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 5 Utkat til avtale om justering av merverdiavgift.pdf
Utbyggingsavtale for Solbergjordet

Utbyggingsavtale for Solbergjordet.pdf

03.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Utbyggingsavtale for Solbergjordet.docx.pdf

Om drift og vedlikehold av felleslekeplasser

Punkt 8 andre avsnitt er det ennå ikke oppnådd enighet om. Dette gjelder drift og vedlikehold av felleslekeplasser. Spørsmålet er om drift og vedlikehold skal gjennomføres av kommunen eller en velforening eller huseierforening. Dette spørsmålet vil bli avklart før kommunestyrets behandling av utbyggingsavtalen.

Slik kommunen ser det har de to felleslekeplassene det her er snakk om – o_L2 og o_L3 – en «inneklemt» lokalisering i forhold til den planlagte utbyggingen på Solbergjordet, som knytter dem nærmere til beboerne i feltet enn o_L1 og o_L4. o_L2 er regulert til frilek med minst mulig inngrep, og vil kreve en enkel rydding. o_L3 er regulert til ballbaner, som i større grad vil henvende seg til beboere på Solbergjordet. Derfor har vi sett det naturlig at beboerne tar et ansvar her. Utbygger, Trysilhus Areal AS, mener disse arealene må driftes og vedlikeholdes av kommunen, da disse arealene er regulert til offentlig formål.

Uttalelser sendes innen 6. mars

Eventuelle uttalelser sendes skriftlig innen den 06.03.2021 til Holmestrand kommune, til postboks 312, 3081 Holmestrand eller på e-post til postmottak@holmestrand.kommune.no.

Spørsmål?

Kontaktperson ved spørsmål er Jan Endre Aasmundtveit, tlf 997 58 487 eller e-post jan.endre.aasmundtveit@holmestrand.kommune.no.

Til toppen