Kunngjøringer

Har du et godt forslag til veinavn?

Klikk for stort bilde   

Det er viktig at en adresse er tydelig og enkel å forstå slik at det er enkelt for alle å orientere seg. Veinavnene Helland3, Helland4 og Helland5 kan føre til forvirring når post, budtjenester, ambulanse og andre skal finne frem. De tre veien skal derfor få nye navn.

Har du forslag til hva veiene kan hete så vil vi gjerne høre fra deg.

Aktuelle veinavn kan f.eks. være knyttet til historiske hendelser, lokale stedsnavn, dyr, blomster, treslag og kjente historiske personer.

Språkrådets retningslinjer for valg av nye veinavn sier at:

  • Navnet skal ikke kunne forveksles med andre offisielle stedsnavn i kommunen
  • Navnet bør bygge på den lokale navnetradisjonen
  • Navnet bør passe på stedet
  • Navnene bør være varierte
  • Navnet bør ikke virke støtende eller komisk
  • Navnet bør være lett å oppfatte, skrive og uttale
  • En bør unngå å bruke navn på nålevende personer i adressenavn

Forslag sendes til postmottak@holmestrand.kommune.no eller PB 312, 3081 Holmestrand innen 15.03.2020 og merkes med «Veinavn Helland». Alle forslag må begrunnes skriftlig.   

Klikk for stort bildeDet er behov for 4 nye veinavn på Helland. Sandsveien forlenges.