Kunngjøringer

Har du vannforsyning fra Blindevann?

Holmestrand kommune skal spyle det kommunale vannledningsnettet. Dette vil påvirke innbyggere som er kommunale abonnenter med vannforsyning fra Blindevann.

Når skjer spylingen?

Spylingen vil foregå fra uke 21 til og med uke 24 (Mandag 23. mai t.o.m. fredag 17. juni.)

  • Spyling skjer nevnte dager fortrinnsvis mellom kl. 7.30-15.00, men også noen netter.

Varierende vanntrykk

Under spylingen vil det bli varierende vanntrykk og enkelte abonnenter i høyereliggende områder kan i kortere tidsrom miste vanntrykket helt. Under - og etter arbeidet vil vannet kunne bli misfarget / brunt.

Bidrar til en god og sikker vannforsyning

Rutinemessig spyling av ledningsnettet er pålagt av kontrollerende myndigheter og er nødvendig for å opprettholde en kvalitetsmessig god og sikker vannforsyning, og vi håper den enkelt abonnent viser forståelse for de ulemper spylingen vil medføre.

Spørsmål?

Ved spørsmål, ta kontakt med VA-vakt på telefonnummer 911 67 431

Til toppen