Kunngjøringer

Harmoniserte kommuneplanbestemmelser - høring

Holmestrand og Sande er slått sammen til en kommune. De to tidligere kommuneplanbestemmelsene skal nå harmoniseres.

Formannskapet vedtok 11.06 å legge  forslag til harmoniserte kommuneplanbestemmelser ut til offentlig ettersyn med følgende endring til erstatning for §12:

For garasjer settes ingen maksimal høydebestemmelse, men den må underordne seg huset i takvinkel, form og størrelse. (Tilsvarer bestemmelse i gamle Sande i motsetning til gamle Holmestrand der høydebegrensning er 5,0 m)

Et felles sett bestemmelser

Harmonisering innebærer at dagens praktisering av to sett bestemmelser etter gamle kommunegrenser opphører og erstattes av et felles sett for den nye kommunen med ordlyd hentet enten fra enten gjeldende bestemmelser i Sande eller Holmestrand. Dette vil både lette og sikre likebehandling i plan- og byggesaksbehandlingen.

Høringsforslaget er benevnt hoveddelen s. 1 – 15, mens del A,B, C er stedsspesifikke retningslinjer/bestemmelser som videreføres uendret i den nye kommunen fram til hovedrevisjon senere i valgperioden. Det vises også til saksframstilling og sammenstilling av de mest aktuelle bestemmelsene i de gamle kommunene.

Spørsmål

Evt. spørsmål kan rettes til plan- og bygningssjef Svend Bergan Grane tlf. 984 81 650.

Uttalelser til forslaget sendes postmottak@holmestrand.kommune.no innen 6. august 2020.

Det gjøres oppmerksom på at trang til å foreslå nye bestemmelser, innskjerpinger eller lempinger utover bestemmelsene i de gamle kommunene må vente til den fullstendige revisjonen av kommuneplanens arealdel senere i valgperioden.

Harmonerende planer
Tittel Publisert Type
Harmonisering av utfyllende bestemmelser til kommuneplanens arealdel i tidligere Holmestrand og Sande kommuner

Harmonisering av utfyllende bestemmelser til kommuneplanens arealdel i tidligere Holmestrand og Sande kommuner.pdf

18.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Harmonisering av utfyllende bestemmelser til kommuneplanens arealdel i tidligere Holmestrand og Sande kommuner.pdf
Hoveddokument med forslag til bestemmelser og retningslinjer – kommuneplanens arealdel - Holmestrand kommune

Hoveddokument med forslag til bestemmelser og retningslinjer – kommuneplanens arealdel - Holmestrand kommune.pdf

18.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Hoveddokument med forslag til bestemmelser og retningslinjer – kommuneplanens arealdel - Holmestrand kommune.pdf
Til toppen