Koronasituasjonen

Vi har egne lokale regler. Utover de følges nasjonale regler og anbefalinger.

Kronologisk oversikt Temaside: korona Vaksine Test deg Nowy koronawirus

12.05.2021 14.13

Kunngjøringer

Høring angående skrivemåten Steinbru/ Trollbru/ Trollbrua

Klikk for stort bildeKartverket har reist navnesak for å avgjøre navn og skrivemåte for ei naturlig bru over Tryterudelva.

Saken tas opp for å få avklart riktig navn og skrivemåte for offentlig bruk. Primærnavnet vil være retningsgivende for skrivemåten av navnet i andre funksjoner som f.eks. veinavn (jf. § 4 tredje ledd i Lov om stadnamn).

Navn gjelder ei naturlig bru over Tryterudelva.

Navn som må avklares: Steinbru/ Trollbru/ Trollbrua

Lokal høring

Det er Kartverket som vedtar hvordan navnet skal skrives. Kommunen innhenter og samordner de lokale høringsuttalelsene og sender de videre. Eiere og festere har rett til å uttale seg om gardsnavn og bruksnavn, og lokale organisasjoner har rett til å uttale seg om skrivemåten av navn som de har særlig tilknytning til. Kommunen selv har også rett til å uttale seg. Ifølge loven skal skrivemåten fastsettes med utgangspunkt i den nedarvete, lokale uttalen av navnet. Derfor ber vi om at alle som uttaler seg, opplyser om hva som er den lokale dialektuttalen. Dersom navnet blir uttalt på ulike måter, ber vi om at det opplyses om de forskjellige uttaleformene. Skrivemåten skal som hovedregel også følge gjeldende rettskrivningsprinsipp (jf. § 4 første ledd i Lov om stadnamn).

Uttalelser sendes til postmottak@holmestrand.kommune.no eller

Holmestrand kommune, pb 312, 3081 Holmestrand.

Vennligst merk e-post eller brev med «21/12211».

Frist for innsending: 22. mai 2021

Relevant informasjon om skrivemåten av bruksnavn

Grunneier har rett til å fastsette skrivemåten av navnet på egen eiendom (eget bruk). Hovedregelen er at vedtak om skrivemåten av gardsnavn skal være retningsgivende for bruksnavn som er identisk med gardsnavnet, eller der gardsnavnet går inn som en del av bruksnavnet. Men dersom grunneier kan dokumentere at skrivemåten han/hun ønsker på eget gardsbruk eller eiendom, har vært i offentlig bruk som bruksnavn, kan grunneieren avgjøre skrivemåten. Kartverket skal fortsatt være formelt vedtaksorgan.

Til toppen