Koronasituasjonen

18.10.2021 15.01

Kunngjøringer

Høring – Forslag til endringer i ferdselsforskrift for Langøya

Langøya utenfor Holmestrand by - Klikk for stort bildeLangøya utenfor Holmestrand by NOAH  Hovedutvalg for regulering, kommunalteknikk og miljø (RKM) i Holmestrand kommune vedtok i møte 01.09.2021 (sak 076/21) å legge forslag til endring i ferdselsforskrift for Langøya ut på høring:

RKM- 076/21 Vedtak:

  1. Holmestrand kommune sender på høring forslag til endring av Forskrift om ferdselsregler for friområder og naturreservatet på Langøya, Våle kommune, Vestfold (FOR-1995-12-20-1190).
  2. Følgende endringer gjøres i forhold til gjeldende forskrift:

§ 1, suppleres med understreket:

  • Alle som bruker friområdene, områder regulert til friluftsformål og naturreservatet på Langøya må opptre varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og berggrunn.

§ 3, endres og suppleres med understreket:

  • Langøya er et dagsturområde. Teltslagning er ikke tillatt.  Innenfor friområdene og områder regulert til friluftsformål er telting eller annet opphold ikke tillatt i mer enn 2 døgn om gangen uten eierens eller brukerens samtykke. Telting er ikke tillatt innenfor Langøya naturreservat. Båter som har ligget fortøyd mer enn ett to døgn plikter å vike plass for andre.
  1. I navnsettingen av forskriften byttes Våle kommune ut med Holmestrand kommune
  2. Forskriften trer i kraft etter vedtak i kommunestyret.

Hensikten med endringen

Forslaget til endring er å muliggjøre overnatting ved telting eller annet opphold inntil 2 døgn om gangen uten eierens/brukenes samtykke innenfor friområdene og områder regulert til friluftsformål. At båter skal kunne ligge fortøyd inntil 2 døgn før de må vike plass for andre. Endringen innebærer også en presisering om at øvrige ferdselsregler i gjeldende forskrift gjøres gjeldende for områder regulert til friluftsformål.

Saksdokumentene

Dokumentene i saken kan ses her:
https://holmestrand.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2021036594&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=300&pf=mote

Høringsfrist

Frist for uttalelse er 25. november 2021

Uttalelse sendes til postmottak@holmestrand.kommune.no  eller Holmestrand kommune, postboks 312, 3081 Holmestrand. Vennligst merk henvendelsen «Forslag til endring i ferdselsforskrift Langøya – Høring».

Til toppen