Koronasituasjonen

Kriseledelsen gjennomfører egne beredskapsmøter mandager, onsdager og fredager hvor det aktuelle utfordringsbildet drøftes og nye tiltak vurderes i tråd med anbefalinger fra lokale og nasjonale helsemyndigheter. 

Her får du kronologisk oversikt Temaside om korona Nowy koronawirus

30.11.2020 14.07

Kunngjøringer

Høring - hvordan skal navnene skrives?

Kartverket har reist navnesak for avgjøre den offentlige skrivemåten av fire navn i Holmestrand kommune.

Sakene tas opp for å få avklart riktig skrivemåte for offentlig bruk av følgende navn:

  • Trollsrud/Trolsrud - ligger nord i Holmestrand kommune. Navnesak er reist i forbindelse med innkommet ønske om å endre skrivemåten av veinavnet Trollsrudveien. Skrivemåten av primærnavnet vil være retningsgivende for skrivemåten av navnet i andre funksjoner som f.eks. veinavn (jf. § 4 tredje ledd i Lov om stadnamn). 
  • Annevannshøgda/Annevasshøgda/Annevassåsen - Ås som ligger på Vestskauen nær kommunegrensen til Drammen. Navnesaken er reist i forbindelse med opprettelsen av et naturreservat i Drammen kommune. 
  • Store Annevannet/Store Annevatnet - vann som ligger på Vestskauen. Se ovenfor.
  • Vesle Annevannet - vann som ligger på Vestskauen. Se ovenfor.

Eiere og festere har rett til å uttale seg om gardsnavn og bruksnavn, og lokale organisasjoner har rett til å uttale seg om skrivemåten av navn som de har særlig tilknytning til. Kommunen selv har også rett til å uttale seg (Lov om stadnamn § 8). Andre privatpersoner har ikke uttalerett, men vi oppfordrer allikevel alle som har et forhold til navnene å sende inn en uttalelse da det kan fremkomme opplysninger som er relevant for saken. 

Kommunen innhenter og samordner de lokale høringsuttalelsene og sender de videre. Det er Kartverket som vedtar hvordan navnet skal skrives.

Uttalelser sendes til postmottak@holmestrand.kommune.no eller Holmestrand kommune, pb 312, 3081 Holmestrand innen 4. desember 2020. Vennligst merk e-post eller brev med «20/605» hvis uttalelsen gjelder Trollsrud/Trolsrud eller "20/13091" hvis den gjelder Anne-navnene.

Klikk for stort bilde   Klikk for stort bilde 

Til toppen