Høring og offentlig ettersyn – Kommunedelplan klima, energi og miljø

Formannskapet vedtok 23.03.2023 i sak 019/23 at forslag til Kommunedelplan klima, energi og miljø 2023-2030 og tilhørende Handlingsprogram for 2023-2025 legges ut til høring og offentlig ettersyn, jfr. Plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 11-14.  

Forsidebilde fra kommunedelplanen - Klikk for stort bildeKommunedelplan klima, energi og miljø Holmestrand kommune

Om kommunedelplanen

Formålet med planen er at Holmestrand kommune har mål, strategier og tiltak som fører til reduksjon av klimagassutslipp, redusert energibruk og økt miljøvennlig energiproduksjon og omlegging. Planen omhandler også tilpasning til klimaendringene (klimatilpasning), økt opptak av klimagasser, samt andre miljøtemaer som basert på kjent kunnskap vurderes å bli særlig viktige frem mot 2030. Planen tar for seg forhold som omhandler både Holmestrand kommune som virksomhet og Holmestrand kommune som samfunn.

Kommunedelplanen består av tre deler:

  • Klima-, energi- og miljøplan (Hovedplan): Rammer, oppsummering av status og fastsetting av innsatsområder med mål og strategier.
  • Handlingsprogram: Forslag til tiltak, gjennomføringstakt og ansvar for tiltak for perioden 2023-2025.
  • Kunnskapsgrunnlag - Klima og energi Holmestrand: Mer omfattende bakgrunnsinformasjon, tallgrunnlag, metodebeskrivelser, samt oversikt over aktuelle tilskuddsordninger

Plandokumentene
Plandokumentene og mer informasjon om planen finner du her: Politisk sak til Formannskapet med vedlegg - Kommunedelplan klima, energi og miljø - offentlig ettersyn

Frist for uttalelse

Eventuelle uttalelser og innspill til planforslaget kan sendes skriftlig til: postmottak@holmestrand.kommune.no eller Holmestrand kommune, postboks 312, 3081 Holmestrand. 

Frist for uttalelse settes til: 15.05.2023

Har du andre spørsmål til planen?

Ta kontakt med: Espen Kristoffer Jenssen, Rådgiver, Send e-postTelefon 908 56 254