Hvem bør motta årets kulturpris og frivillighetspris?

Nå kan innbyggerne foreslå kandidater til Holmestrand kommunes kulturpris og frivillighetspris. Fristen for å nominere er 1. oktober 2023.

I fjor ble Holmestrand kommunes kulturpris delt ut til Sandekunstneren Maria Benestad som har satt farge til Sande i mange år, både gjennom sitt yrke, sin kunst, sitt engasjement.
Frivillighetsprisen ble tildelt Aud Gunnestad, primus motor for frivilligheten, først i Sande og så i hele Holmestrand kommune.

Hvem bør motta Holmestrand kommunens kulturpris og frivillighetspris?

Årets pris er et kunstverk av Lisa Ruhe, en pengepremie, heder og ære. Både vinner av kulturpris og frivillighetspris mottar dette.
Her kan du sende inn ditt forslag. Les gjennom reglementet under for å få vite mer om prisene.

Send inn dine nominasjoner til prisvinnere her

Fristen for å foreslå kandidater: 1. oktober 2023.

Reglement til Holmestrand kommunes Kulturpris og Holmestrand kommunes Frivillighetspris

1. Formålet til Holmestrand kommunes kulturpris og Holmestrand kommunes frivillighetspris er:

  • Å hedre mottakeren som takk for særdeles god innsats
  • Å støtte opp under frivilligheten
  • Å stimulere og inspirere til aktivitet og kulturell utfoldelse
  • Å synliggjøre kandidatens aktivitet

2. Holmestrand kommunes kulturpris kan tildeles personer eller foreninger som har gjort en særdeles god innsats for kommunens befolkning innen kunst eller annet kulturarbeid (visuell kunst og film, sang og musikk, litteratur, dans og teater, barne- og ungdomsarbeid, idrett og friluftsliv, kulturvern, digital kultur og lignende). Prisen kan også deles mellom flere personer. At en kandidats kunstneriske eller kulturelle innsats er inntektsbringende for vedkommende, er ikke diskvalifiserende for å kunne motta kulturprisen.

3. Holmestrand kommunes frivillighetspris kan tildeles personer eller foreninger som har gjort en særdeles god innsats for kommunens befolkning innen frivillig arbeid. Prisen kan også deles mellom flere personer. For frivillighetsprisen må det gjennom en viss periode kunne vises til uegennyttig innsats som har, eller har hatt, betydelig verdi for innbyggere i kommunen.

4. Prisutvalget avgjør hvem som skal tildeles kulturprisen og frivillighetsprisen. Utvalget avgjør om prisene skal utdeles hvert år. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og frivillighet fungerer som prisutvalg.

5. Ordfører forestår overrekkelse av kultur- og frivillighetsprisene ved passende anledninger, fortrinnsvis innenfor aktuelt kalenderår.

6. Holmestrand kommunes kulturpris og Holmestrand kommunes frivillighetspris skal hver bestå av en pengegave og et kunstnerisk utformet varig minne.

7. Alle har anledning til å fremme begrunnede forslag på kandidater til begge prisene. Invitasjon til å fremme forslag kunngjøres i god tid før fristen. Prisutvalgets medlemmer kan også fremme forslag på kandidater i møtet. Alle forslag og begrunnelser skal være skriftlige.

Les mer om prisene og tidligere års vinnere