Koronasituasjonen

28.09.2021 15.34

Kunngjøringer

Hvem skal få årets Kulturpris og Frivillighetspris?

Pokal med stjernedryss - Klikk for stort bildeHar du forslag til hvem som bør vinne kommunens kulturpris og frivillighetspris? Shutterstock Nå kan innbyggerne foreslå kandidater til Holmestrand kommunes Kulturpris eller Frivillighetspris 2021, og fristen for å nominerer er 30. september. I fjor ble kulturprisen og frivillighetsprisen for første gang delt ut for nye Holmestrand kommune. Kulturprisen ble tildelt Lars Aaserud, mottakeren av Frivillighetsprisen var Lynette Sjue.

Hvem bør motta kommunens kulturpris og frivillighetspris?

Her kan du sende inn ditt forslag. Les gjerne gjennom reglementet under for å få vite mer om prisene.

Send inn ditt forslag her

Fristen for å foreslå kandidater: 30. september 2021

Reglement til Holmestrand kommunes kulturpris og Holmestrand kommunes frivillighetspris

1. Formålet til Holmestrand kommunes kulturpris og Holmestrand kommunes frivillighetspris er:

  • Å hedre mottakeren som takk for særdeles god innsats
  • Å støtte opp under frivilligheten
  • Å stimulere og inspirere til aktivitet og kulturell utfoldelse
  • Å synliggjøre kandidatens aktivitet

2. Holmestrand kommunes kulturpris kan tildeles personer eller foreninger som har gjort en særdeles god innsats for kommunens befolkning innen kunst eller annet kulturarbeid (visuell kunst og film, sang og musikk, litteratur, dans og teater, barne- og ungdomsarbeid, idrett og friluftsliv, kulturvern, digital kultur og lignende). Prisen kan også deles mellom flere personer. At en kandidats kunstneriske eller kulturelle innsats er inntektsbringende for vedkommende, er ikke diskvalifiserende for å kunne motta kulturprisen.

3. Holmestrand kommunes frivillighetspris kan tildeles personer eller foreninger som har gjort en særdeles god innsats for kommunens befolkning innen frivillig arbeid. Prisen kan også deles mellom flere personer. For frivillighetsprisen må det gjennom en viss periode kunne vises til uegennyttig innsats som har, eller har hatt, betydelig verdi for innbyggere i kommunen.

4. Prisutvalget avgjør hvem som skal tildeles kulturprisen og frivillighetsprisen. Utvalget avgjør om prisene skal utdeles hvert år. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og frivillighet fungerer som prisutvalg.

5. Ordfører forestår overrekkelse av kultur- og frivillighetsprisene ved passende anledninger, fortrinnsvis innenfor aktuelt kalenderår.

6. Holmestrand kommunes kulturpris og Holmestrand kommunes frivillighetspris skal hver bestå av en pengegave og et kunstnerisk utformet varig minne.

7. Alle har anledning til å fremme begrunnede forslag på kandidater til begge prisene. Invitasjon til å fremme forslag kunngjøres i god tid før fristen. Prisutvalgets medlemmer kan også fremme forslag på kandidater i møtet. Alle forslag og begrunnelser skal være skriftlige

Les mer om prisen og tidligere års vinnere

Til toppen