Kunngjøringer

Hvordan skal navnene skrives? Ekeberg/Eikeberg og Bjørklund/Bjørkelund/Bjørgelund

Kartverket har reist navnesak for avgjøre den offentlige skrivemåten av flere navn i kommunen. 

Sakene har blitt opprettet på initiativ fra Språkrådet som ønsker at korrekt skrivemåte vedtas på alle navn som opptrer med mer enn en skrivemåte i Sentralt Stedsnavnsregister.

Ifølge loven er det eiere og festere, samt lokale interesseorganisasjoner som har uttalerett i slike saker (Lov om stadnamn § 8), men andre kan også sende inn uttalelser hvis de mener de har relevante opplysninger. Alle uttalelser må være begrunnet. 

Som en hovedregel skal skrivemåten ta utgangspunkt i den lokale nedarvede uttalen (§ 4), men eier har rett til å fastsette en annen skrivemåte av navn på eget bruk hvis han/hun kan dokumentere at skrivemåten har vært i offentlig bruk (på kart, skilt, i matrikkelen, på skjøte osv.). 

Kartverket er formelt vedtaksorgan i saken og kommunen oversender høringsuttalelsene til Kartverket. 

Ekeberg/Eikeberg

Saken gjelder følgende bruksnavn i Botne med varianter av skrivemåten:

  • Ekeberg/Eikeberg (bruk 2/3)
  • Ekeberg/Eikeberg (bruk 2/4)
  • Ekeberg/Eikeberg (bruk 2/5)
  • Ekeberg skole (bruk 2/16)
  • Lille-Ekeberg/Lille-Eikeberg (bruk 2/18)

Mulige konsekvenser for skrivemåten til veinavnene Ekebergveien, Ekeberg terrasse og Ekeberghagen

Skrivemåten av et primærnavn (f.eks. et bruksnavn) er retningsgivende for skrivemåten av navn i andre offentlige funksjoner (f.eks. et veinavn) som er avledet av dette. Dette betyr at skrivemåten til veinavnene Ekebergveien, Ekeberg terrasse og Ekeberghagen vil være avhengig av utfallet til navnesaken. Hvis det blir endringer i skrivemåten på veinavnene så vil det bli sendt ut informasjon til alle berørte beboere om dette.

Bjørklund/Bjørkelund/Bjørgelund

Saken gjelder følgende bruksnavn i Hof med varianter av skrivemåten:

  • Bjørklund/Bjørkelund/Bjørgelund (bruk 241/41)

Send inn innspill

Innspill sendes til postmottak@holmestrand.kommune.no eller Holmestrand kommune, pb 312, 3081 Holmestrand innen 7. februar 2021. Vennligst merk e-post eller brev med "20/15788" for Ekeberg/Eikeberg-navnene eller «20/15737» for Bjørklun/Bjørkelund/Bjørgelund-navnene.

Bjørklund/Bjørkelund/Bjørgelund ligger like nord for Hof kirke.

 Ekeberg/Eikeberg går igjen flere steder. 

Til toppen