Idrettsbygget til sentrumsskolene i Sande blir ferdig senere enn planlagt

Idrettsbygget til sentrumsskolene i Sande blir ferdig senere enn planlagt

Prosjektleder for kommunen Ole Johan Bjørge - Klikk for stort bildeProsjektleder for kommunen Ole Johan Bjørge Holmestrand kommune  I Holmestrand kommune bygges det ny sentrumsskole med tilhørende idrettsanlegg og uteområde som skal erstatte dagens ungdomsskole og Haga skole i Sandeområdet. Idrettsbygget blir ferdig senere enn planlagt.

Våren 2022 ble Formannskapet orientert om en fremdriftsmessig risiko knyttet til setninger i idrettsbygget/p-kjeller.

Nå er det klart at dette medfører en forsinkelse på ferdigstillelse av idrettsbygget.

- Skolen kan ha en normal oppstart for ordinær undervisning med tilhørende utomhusarealer, men kroppsøvingsfaget må finne alternative løsninger til etter høstferien, kan prosjektleder Ole Johan Bjørge fortelle.

-  Dette påvirker også P-kjelleren i underetasjen og kveldsbruken av hallen.

Oversikt over byggeplassen. Bildet er tatt i mai 2022 - Klikk for stort bildeOversikt over byggeplassen. Bildet er tatt i mai 2022 Holmestrand kommune Nåværende status

  • Setningene i bygg E (idrettsbygg/p-kjeller) har ikke stoppet opp i løpet av sommeren
  • Bygg E (idrettsbygg/p-kjeller) blir ikke ferdigstilt til skolestart august 2023, men i verste tilfelle etter høstferien 2023, melder totalentreprenør
  • Siste oppdaterte informasjon med målinger foretatt 30. august viser nå helt marginale bevegelser i bygg E (1 mm på enkelte punkter)
  • Dette er et positivt signal som er en fortsettelse av målingene foretatt 16. august som da også viste en bedring fra tidligere målinger (2-3 mm på enkelte punkter)
  • Dersom denne trenden fortsetter vil sannsynligvis ikke forsinkelsen på overleveringen av bygg E (idrettsbygg/p-kjeller) bli medio oktober 2023, men noe tidligere
  • Bygg E vil kunne være ferdig utvendig til skolestart, men det kan gjenstå innvendige arbeider i bygget dersom dette scenarioet inntreffer

Skolebygget (bygg A, B, C og D) vil være ferdigstilt til avtalt tid, likeledes hele utomhus-anlegget.

Les mer om arbeidet med ny skole

Til toppen