1000 TAKK!

Denne uka er det det 1000 dager siden vi ble en ny kommune! 1000 TAKK til ansatte, politikere, lag og foreninger, bedrifter og innbyggere! Dere bidrar hver eneste dag til et trivelig og trygt lokalsamfunn. Vi gleder oss til fortsatt samarbeid for å skape en enda bedre kommune.
Les mer og se bilder

26.09.2022 23.44

Idrettsbygget til sentrumsskolene i Sande blir ferdig senere enn planlagt

Idrettsbygget til sentrumsskolene i Sande blir ferdig senere enn planlagt

Prosjektleder for kommunen Ole Johan Bjørge - Klikk for stort bildeProsjektleder for kommunen Ole Johan Bjørge Holmestrand kommune  I Holmestrand kommune bygges det ny sentrumsskole med tilhørende idrettsanlegg og uteområde som skal erstatte dagens ungdomsskole og Haga skole i Sandeområdet. Idrettsbygget blir ferdig senere enn planlagt.

Våren 2022 ble Formannskapet orientert om en fremdriftsmessig risiko knyttet til setninger i idrettsbygget/p-kjeller.

Nå er det klart at dette medfører en forsinkelse på ferdigstillelse av idrettsbygget.

- Skolen kan ha en normal oppstart for ordinær undervisning med tilhørende utomhusarealer, men kroppsøvingsfaget må finne alternative løsninger til etter høstferien, kan prosjektleder Ole Johan Bjørge fortelle.

-  Dette påvirker også P-kjelleren i underetasjen og kveldsbruken av hallen.

Oversikt over byggeplassen. Bildet er tatt i mai 2022 - Klikk for stort bildeOversikt over byggeplassen. Bildet er tatt i mai 2022 Holmestrand kommune Nåværende status

  • Setningene i bygg E (idrettsbygg/p-kjeller) har ikke stoppet opp i løpet av sommeren
  • Bygg E (idrettsbygg/p-kjeller) blir ikke ferdigstilt til skolestart august 2023, men i verste tilfelle etter høstferien 2023, melder totalentreprenør
  • Siste oppdaterte informasjon med målinger foretatt 30. august viser nå helt marginale bevegelser i bygg E (1 mm på enkelte punkter)
  • Dette er et positivt signal som er en fortsettelse av målingene foretatt 16. august som da også viste en bedring fra tidligere målinger (2-3 mm på enkelte punkter)
  • Dersom denne trenden fortsetter vil sannsynligvis ikke forsinkelsen på overleveringen av bygg E (idrettsbygg/p-kjeller) bli medio oktober 2023, men noe tidligere
  • Bygg E vil kunne være ferdig utvendig til skolestart, men det kan gjenstå innvendige arbeider i bygget dersom dette scenarioet inntreffer

Skolebygget (bygg A, B, C og D) vil være ferdigstilt til avtalt tid, likeledes hele utomhus-anlegget.

Les mer om arbeidet med ny skole

Til toppen