Koronasituasjonen i Holmestrand kommune

Kommunedirektøren gjennomfører egne beredskapsmøter hver eneste dag hvor det dagsaktuelle utfordringsbildet drøftes og nye tiltak vurderes i tråd med anbefalinger fra lokale og nasjonale helsemyndigheter. 

Her får du kronologisk oversikt Temaside om korona

02.04.2020 18.53

Kunngjøringer

Innkjøpsavtaler – rammeavtaler

Holmestrand kommune kunngjør nå rammeavtaler på elektrikertjenester, tømrer – og snekkertjenester samt maskinentreprenør på VA – området.

Se kunngjøringsdatabasen Doffin. Tilbud skal leveres gjennom innkjøpsportalen Mercell.